CS BLOG

bajk-fiting
Vladimir SavićMaj 10 2021

Bajk fiting

Kada biste mogli da promenite ili unapredite jednu stvar na vašem biciklu, šta mislite da bi najviše doprinelo boljoj vožnji? Prikaži više..

trenazer
Vladimir Savićjanuar 23 2020

Bicikl trenažeri

Možete da ih volite više ili manje, ali ne možete da kažete da nisu praktičan i vrlo efikasan način za treniranje. Prikaži više..

trenazer
Vladimir Savic junuar 23 2020

Bike home trainer

You may love them more or less, but you cannot say that they are not a practical and very effective way to train. NE VODI NIGDE

get in touch

contact

Let us help your athletic dreams become a reality. Contact us.

+381 63 309 499

info@coachsavic.com

Br. Jovanovica 24B, Pancevo, SRB

coach.vladimir.savic

Let us help your athletic dreams become a reality. Contact us.